��������

راما

راما

راما ترانس از سال 1363 در ارومیه کار خود را با تولید ترانس های تقویت شروع کرد.راما ترانس در سال 1372 نام خود را به راما الکتریک تغییر داد. راما الکتریک از سال 1366 شروع به تولید بالاست لامپ های فلورسنت کرد و تا به امروز در عرصه تولید انواع ترانس همچنان در حال فعالیت است.


فروشگاه اینترنتی لیزارکو