مهسان

مهسان

مهسان

مهسان یکی از نام های آشنا در صنعت کلید و پریز ایران است. که سال 1354 تا کنون حضوری پر رنگ در بازار الکتریکی ایران داشته است. صنایع الکتریکی مهسان در تولید انواع کلید و پریز و قطعات هم ردیف با نشان استاندارد تا به امروز فعال بوده است.


فروشگاه اینترنتی لیزارکو