��������

شیله

شیله

شیله در سال 1387 به عنوان نماینده گونسان الکتریک در ترکیه بنیان کذاری شد. این مجموعه در سال 1389 شروع به تولید محصولات روشنایی با نام تجاری شیله در شهرک صنعتی بندر انزلی کردند.


فروشگاه اینترنتی لیزارکو