�������� ��������������

اخگر الکتریک

اخگر الکتریک

شرکت اخگر الکتریک در سال 1345 با نام ایران المپیک پایه گذاری شد.ایران المپیک با دو بار تغییر نام در سال 62 با نام اخگر الکتریک به ثبت رسید و تا به امروز با تولید انواع ملزومات الکتریکی از جمله انواع سرپیچ،انواع کلید و پریز،انواع چراغ و جعبه فیوز همچنان در حال فعالیت است.


فروشگاه اینترنتی لیزارکو