������ ������������������

باخ الکترونیک

باخ الکترونیک

باخ الکترونیک در سال 1379 با نام سیما باخ در زمینه آنتن های شاخه ای پا به عرصه تولید نهاد. سیما باخ پس از مدتی تغییر نام داد. باخ الکترونیک در حال حاضر مجموعه ای کامل از انواع آنتن های دیجیتال،انواع محافظ های الکتریکی و انواع سیار سه خانه و چهار خانه دارای نشان استاندارد ایران می باشد.


فروشگاه اینترنتی لیزارکو